Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
05/CT/TU 30/07/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 30/07/2021 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 23/07/2021 Về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 23/06/2021 Về việc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 15/06/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :