Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/CT-UBND 20/09/2021 Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 20/09/2021 Về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 03/09/2021 Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
06/CT/TU 01/09/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
19/CT-UBND 16/08/2021 Về việc thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :