Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
11/CT-UBND 21/07/2015 Về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 25/06/2015 Về việc triển khai "Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường" trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 29/05/2015 Về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 19/05/2015 Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015.
Còn hiệu lực
30/CT-TU 27/04/2015 Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :