Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
24/CT-UBND 09/12/2021 Về việc tăng cường thực hiện, giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021
Còn hiệu lực
09/CT/TU 30/11/2021 Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030
Còn hiệu lực
08/CT/TU 14/10/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 05/10/2021 Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Còn hiệu lực
07/CT/TU 01/10/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :