Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
107/KH-UBND 20/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải chạy Pháp ngữ 2021
Còn hiệu lực
106/KH-UBND 19/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
105/KH-UBND 19/04/2021 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
104/KH-UBND 15/04/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
102/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1223 văn bản / 245 trang

Trang :