Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
117/KH-UBND 05/05/2021 Về việc tổ chức Họp báo và thông tin báo chí thường kỳ của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
116/KH-UBND 05/05/2021 Kế hoạch thực hiện năm 2021 triển khai Đề án Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài
Còn hiệu lực
114/KH-UBND 04/05/2021 Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
113/KH-UBND 29/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
112/KH-UBND 29/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng
Còn hiệu lực

Tổng số : 1222 văn bản / 245 trang

Trang :