Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
171/KH-UBND 22/07/2021 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và thúc đẩy giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
172/KH-UBND 22/07/2021 Kế hoạch thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí
Còn hiệu lực
170/PA-UBND 21/07/2021 Phương án triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
166/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
Còn hiệu lực
167/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1251 văn bản / 251 trang

Trang :