Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2434/UBND-KT 29/07/2021 Về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Còn hiệu lực
2438/UBND-KT 29/07/2021 Về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2436/UBND-KT 29/07/2021 Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao thứ hạng Chỉ số thương mại điện tử Hà Nội
Còn hiệu lực
2419/UBND-KT 28/07/2021 Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3698/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1470 văn bản / 294 trang

Trang :