Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2213/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
Còn hiệu lực
2208/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 tại ô đất TH-1. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2209/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B7/THCS2. Địa điểm: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2210/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B5/TH2. Địa điểm: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2180/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3880 văn bản / 776 trang

Trang :