Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
174/KH-UBND 27/06/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
2113/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2087/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc phê duyệt Phương án hộ đê và bảo vệ trọng điểm phòng, chống thiên tai năm 2022, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1984/QĐ-UBND 13/06/2022 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
162/KH-UBND 10/06/2022 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1662 văn bản / 333 trang

Trang :