Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2028/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Trọng Long
Còn hiệu lực
2001/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1980/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
1970/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình Khuyến công thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
112/BC-UBND 04/05/2021 Báo cáo phân tích Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2020 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1390 văn bản / 278 trang

Trang :