Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
144/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý
Còn hiệu lực
143/KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch tổ chức Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022
Còn hiệu lực
1400/UBND-KTN 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Còn hiệu lực
1281/UBND-KT 28/04/2022 Về việc thúc đẩy xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật
Còn hiệu lực
1426/QĐ-UBND 27/04/2022 Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1648 văn bản / 330 trang

Trang :