Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1706/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1728/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1660/QĐ-UBND 17/05/2022 Về việc kiện toàn Hội đồng biên tập Bản tin "Hà Nội hội nhập và phát triển"
Còn hiệu lực
1460/UBND-KGVX 16/05/2022 Về việc tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A và triển khai các hoạt dộng Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2022
Còn hiệu lực
1454/UBND-KGVX 16/05/2022 Về việc ủng hộ nguồn lực chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Còn hiệu lực

Tổng số : 2582 văn bản / 517 trang

Trang :