Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
372/UBND-KGVX 10/02/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trợ giúp xã hội
Còn hiệu lực
338/UBND-KGVX 08/02/2022 Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đi học trực tiếp trở lại
Còn hiệu lực
345/UBND-KGVX 08/02/2022 Về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại Hà Nội
Còn hiệu lực
347/UBND-KGVX 08/02/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Còn hiệu lực
332/UBND-KSTTHC 07/02/2022 Về việc thực hiện sử dụng chữ ký số để ký số báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin báo cáo Văn phòng Chính phủ
Còn hiệu lực

Tổng số : 1240 văn bản / 248 trang

Trang :