Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
13/BCH 17/02/2022 Về việc ứng phó với rét đậm, rét hại
Còn hiệu lực
432/UBND-KGVX 15/02/2022 Về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học
Còn hiệu lực
405/UBND-KGVX 14/02/2022 Về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Còn hiệu lực
372/UBND-KGVX 10/02/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở trợ giúp xã hội
Còn hiệu lực
338/UBND-KGVX 08/02/2022 Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố đi học trực tiếp trở lại
Còn hiệu lực

Tổng số : 1238 văn bản / 248 trang

Trang :