Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
723/UBND-ĐT 14/03/2022 Về việc thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025
Còn hiệu lực
705/UBND-KT 11/03/2022 Về việc triển khai một số nhiệm vụ quản lý và xây dựng đề án phí, lệ phí năm 2022
Còn hiệu lực
694/UBND-KGVX 10/03/2022 Về việc hướng dẫn các thủ tục hành chính, quản lý người mắc Covid-19 tại nhà
Còn hiệu lực
685/UBND-SNV 10/03/2022 Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022
Còn hiệu lực
633/UBND-KGVX 04/03/2022 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 286/CĐ-BYT ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế
Còn hiệu lực

Tổng số : 1238 văn bản / 248 trang

Trang :