Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1454/UBND-KGVX 16/05/2022 Về việc ủng hộ nguồn lực chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Còn hiệu lực
1423/UBND-KGVX 12/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1395/UBND-KGVX 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè năm 2022
Còn hiệu lực
1400/UBND-KTN 11/05/2022 Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Còn hiệu lực
1383/UBND-NC 10/05/2022 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1240 văn bản / 248 trang

Trang :