Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1567/UBND-KGVX 24/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/2022.
Còn hiệu lực
1518/UBND-NC 20/05/2022 Về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa nắng nóng năm 2022
Còn hiệu lực
01/BCĐĐĐTHN 20/05/2022 Về việc tăng cường biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
1509/UBND-NC 19/05/2022 Về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1460/UBND-KGVX 16/05/2022 Về việc tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A và triển khai các hoạt dộng Ngày vi chất dinh dưỡng năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 1240 văn bản / 248 trang

Trang :