Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
60/TB-VP 17/03/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp về rà soát, kêu gọi xã hội hóa các dự án xử lý nước thải trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
56/TB-VP 16/03/2017 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp đánh giá tình hình, bàn triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống ngộ độc Methanol.
Còn hiệu lực
1928/VP-ĐT 07/03/2017 V/v thực hiện Thông báo số 39/TB-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành các Thông tư.
Còn hiệu lực
37/TB-VP 03/03/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố.
Còn hiệu lực
1719/VP-THCB 01/03/2017 Về việc triển khai ứng dụng gửi và nhận văn bản, tài liệu điện tử với VP UBND TP trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 196 văn bản / 40 trang

Trang :