Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
101/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
103/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
98/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
99/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
100/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1223 văn bản / 245 trang

Trang :