Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
111/KH-UBND 29/04/2021 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
110/KH-UBND 28/04/2021 Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
Còn hiệu lực
05/KH-HĐTĐKT 20/04/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
03/KH-HĐTĐKT 20/04/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển" giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
107/KH-UBND 20/04/2021 Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải chạy Pháp ngữ 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1222 văn bản / 245 trang

Trang :