Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
132/KH-UBND 27/05/2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
129/KH-UBND 25/05/2021 Kế hoạch triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Còn hiệu lực
128/KH-UBND 24/05/2021 Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
127/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Khách sạn Sheraton Hà Nội
Còn hiệu lực
126/KH-UBND 20/05/2021 Kế hoạch hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trên địa bàn Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1226 văn bản / 246 trang

Trang :