Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2198/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao
Còn hiệu lực
2199/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao
Còn hiệu lực
2160/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt Đề án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2161/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt Đề án Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2164/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3289 văn bản / 658 trang

Trang :