Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2197/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
2162/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt Đề án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2159/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc phê duyệt Đề án Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2200/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao
Còn hiệu lực
2201/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc công nhận Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đạt tiêu chí chất lượng cao
Còn hiệu lực

Tổng số : 3289 văn bản / 658 trang

Trang :