Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1361/UBND-NNNT 26/02/2015 Về việc tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm.
Còn hiệu lực
61/KH-UBND 24/02/2015 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới.
Còn hiệu lực
884/QĐ-UBND 14/02/2015 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
58/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
790/QĐ-UBND 12/02/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích giống vật nuôi năm 2015 giao Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Giống gia súc Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1425 văn bản / 285 trang

Trang :