Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
989/QĐ-UBND 27/02/2015 Về việc phê duyệt kết quả thi tốt nghiệp kết hợp thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn Khóa 1, khai giảng tháng 4 năm 2013.
Còn hiệu lực
975/QĐ-UBND 26/02/2015 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1361/UBND-NNNT 26/02/2015 Về việc tăng cường quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm soát tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm.
Còn hiệu lực
1355/UBND-TH 25/02/2015 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.
Còn hiệu lực
61/KH-UBND 24/02/2015 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới.
Còn hiệu lực

Tổng số : 5898 văn bản / 1180 trang

Trang :