Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
975/QĐ-UBND 26/02/2015 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
913/QĐ-UBND 24/02/2015 Về việc công nhận các quận, huyện, thị xã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ I năm 2014.
Còn hiệu lực
884/QĐ-UBND 14/02/2015 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiểu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
823/QĐ-UBND 13/02/2015 Về việc công nhận tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn quận Hà Đông.
Còn hiệu lực
790/QĐ-UBND 12/02/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích giống vật nuôi năm 2015 giao Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Giống gia súc Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3309 văn bản / 662 trang

Trang :