Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
105/KH-UBND 19/04/2021 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1776/QĐ-UBND 16/04/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực
101/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người" trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1747/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc thành lập Tổ Công tác đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Còn hiệu lực
1746/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong
Còn hiệu lực

Tổng số : 1368 văn bản / 274 trang

Trang :