Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1945/UBND-KSTTHC 22/06/2022 Về việc thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp
Còn hiệu lực
1754/UBND-KGVX 07/06/2022 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1633/UBND-KTTH 30/05/2022 Về việc tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh
Còn hiệu lực
1557/UBND-KTN 24/05/2022 Về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Còn hiệu lực
1567/UBND-KGVX 24/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/2022.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1245 văn bản / 249 trang

Trang :