Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
173/KH-UBND 24/06/2022 Kế hoạch xây dựng, triển khai và quản lý vận hành Hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025
Còn hiệu lực
169/KH-UBND 22/06/2022 Kế hoạch tổ chức Hội Sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022
Còn hiệu lực
170/KH-UBND 22/06/2022 Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
89/KH/TU 20/06/2022 Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ V - năm 2022
Còn hiệu lực
88/KH/TU 20/06/2022 Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 2607 văn bản / 522 trang

Trang :