Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
4221/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4220/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc công bố danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
4230/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
4227/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực
21/CT-UBND 20/09/2021 Về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2317 văn bản / 464 trang

Trang :