Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/TB-VP 28/02/2017 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp trực tuyến với UBND các quận, huyện, thị xã về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1430/VP-KT 22/02/2017 Về việc thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ.
Còn hiệu lực
20/TB-VP 24/01/2017 Thông báo kết luận, chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2016, triển khai công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
289/VP-KGVX 12/01/2017 Về việc thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực
28/VP-ĐT 03/01/2017 Về việc thực hiện Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Còn hiệu lực

Tổng số : 196 văn bản / 40 trang

Trang :