Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2597/QĐ-UBND 14/06/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại II lên đơn vị hành chính xã loại I
Còn hiệu lực
2598/QĐ-UBND 14/06/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Song Phượng, huyện Đan Phượng từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực
2599/QĐ-UBND 14/06/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Phú Đông, huyện Ba Vì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II
Còn hiệu lực
1839/UBND-NC 14/06/2021 Về việc phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2590/QĐ-UBND 14/06/2021 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1430 văn bản / 286 trang

Trang :