Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2662/QĐ-UBND 18/06/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2639/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong phòng thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
2631/QĐ-UBND 15/06/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2591/QĐ-UBND 14/06/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
Còn hiệu lực
2597/QĐ-UBND 14/06/2021 Về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại II lên đơn vị hành chính xã loại I
Còn hiệu lực

Tổng số : 1429 văn bản / 286 trang

Trang :