Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3097/UBND-KGVX 16/09/2021 Về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ cho phủ sóng di động tại các khu vực chưa có sóng và nâng cao chất lượng đường truyền Internet trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3070/UBND-KT 15/09/2021 Về việc phê duyệt bổ sung danh sách khách hàng đủ điều kiện miễn giảm tiền điện đợt 3, 4 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương
Còn hiệu lực
3084/UBND-KGVX 15/09/2021 Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
209/KH-UBND 15/09/2021 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thành niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi và Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.
Còn hiệu lực
210/KH-UBND 15/09/2021 Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 6244 văn bản / 1249 trang

Trang :