Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1729/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1730/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1706/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1704/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017 - 2021
Còn hiệu lực
1728/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống Nhân dân khi có sự cố, thiên tai của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 3838 văn bản / 768 trang

Trang :