Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1729/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1730/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1518/UBND-NC 20/05/2022 Về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa nắng nóng năm 2022
Còn hiệu lực
1704/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017 - 2021
Còn hiệu lực
1702/QĐ-UBND 20/05/2022 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1741 văn bản / 349 trang

Trang :