Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1567/UBND-KGVX 24/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/2022.
Còn hiệu lực
144/KH-UBND 23/05/2022 Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý
Còn hiệu lực
1729/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc thành lập Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1730/QĐ-UBND 23/05/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1518/UBND-NC 20/05/2022 Về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH mùa nắng nóng năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 6995 văn bản / 1399 trang

Trang :