Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
196/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Đống Đa
Còn hiệu lực
192/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Ba Đình
Còn hiệu lực
193/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Quốc Oai
Còn hiệu lực
194/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Gia Lâm
Còn hiệu lực
188/QĐ-UBND 14/01/2022 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức
Còn hiệu lực

Tổng số : 1421 văn bản / 285 trang

Trang :