Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
694/QĐ-UBND 22/02/2022 Về việc giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N11, tỷ lệ 1/5000 tại ô quy hoạch ký hiệu C.2 tại xã Đông Dư. Địa điểm: xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
494/UBND-ĐT 21/02/2022 Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội
Còn hiệu lực
660/QĐ-UBND 18/02/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 1), thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Còn hiệu lực
661/QĐ-UBND 18/02/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Trung Hưng (khu 2), thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Còn hiệu lực
662/QĐ-UBND 18/02/2022 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1421 văn bản / 285 trang

Trang :