Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
988/UBND-XDGT 09/02/2015 Về việc cho phép doanh nghiệp là nhà đầu tư thực hiện dự án Tòa nhà văn phòng, dịch vụ thương mại tại số 10 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
702/QĐ-UBND 09/02/2015 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Chương Mỹ.
Còn hiệu lực
670/QĐ-UBND 06/02/2015 Về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách - đợt 1).
Còn hiệu lực
676/QĐ-UBND 06/02/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Oai.
Còn hiệu lực
646/QĐ-UBND 05/02/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu cho người đi bộ qua đường khu vực ngõ 108 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1421 văn bản / 285 trang

Trang :