Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2398/UBND-KSTT 27/07/2021 Về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
2377/UBND-KT 26/07/2021 Về việc đảm bảo lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2362/UBND-ĐT 24/07/2021 Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, quản lý nhà và quản lý hạ tầng đô thị
Còn hiệu lực
2361/UBND-ĐT 24/07/2021 Về việc đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
Còn hiệu lực
7759/VP-TH 24/07/2021 Về việc hoãn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1066 văn bản / 214 trang

Trang :