Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
46/KH-UBND 02/02/2015 Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020.
Còn hiệu lực
44/KH-UBND 29/01/2015 Kế hoạch tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2015.
Còn hiệu lực
38/KH-UBND 27/01/2015 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
40/KH-UBND 27/01/2015 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" năm 2015.
Còn hiệu lực
31/KH-UBND 23/01/2015 Kế hoạch tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1222 văn bản / 245 trang

Trang :