Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1563/QĐ-UBND 05/04/2021 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khuyến học quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
87/KH-UBND 05/04/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 05/04/2021 Chị thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Còn hiệu lực
03/KH-HĐ 05/04/2021 Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
01/TC-UBND 02/04/2021 Thông cáo báo chí Kết quả Hội nghị Giao ban trực tuyến quý I/2021 của UBND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 5960 văn bản / 1192 trang

Trang :