Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
66/TB-VP 12/03/2015 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh về việc kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.
Còn hiệu lực
1121/QĐ-UBND 12/03/2015 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1122/QĐ-UBND 12/03/2015 Về việc điều chỉnh bổ sung lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2011-2016.
Còn hiệu lực
1643/UBND-NNNT 11/03/2015 Về việc chỉ đạo công tác phòng chống lụt, bão năm 2015.
Còn hiệu lực
1627/UBND-TNMT 11/03/2015 Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và tỷ lệ % đơn giá thuê đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 5994 văn bản / 1199 trang

Trang :