Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
64/TB-UBND 21/01/2022 Thông báo Đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 09 giờ 00, ngày 21/1/2022)
Còn hiệu lực
57/TB-UBND 19/01/2022 Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022
Còn hiệu lực
54/TB-UBND 14/01/2022 Về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 9 giờ 00 ngày 14/01/2022)
Còn hiệu lực
24/TB-UBND 07/01/2022 Về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Cập nhật 9 giờ 00 ngày 07/01/2022)
Còn hiệu lực
632/TB/TU 07/01/2022 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 412 văn bản / 83 trang

Trang :