Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
104/KH-UBND 15/04/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1721/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020
Còn hiệu lực
1722/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020
Còn hiệu lực
1729/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1733/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
Còn hiệu lực

Tổng số : 5671 văn bản / 1135 trang

Trang :