Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
127/KH-UBND 21/05/2021 Kế hoạch tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Khách sạn Sheraton Hà Nội
Còn hiệu lực
126/KH-UBND 20/05/2021 Kế hoạch hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trên địa bàn Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
123/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch quản lý thông tin trên hệ thống báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội đảm bảo an ninh thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2022
Còn hiệu lực
125/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
Còn hiệu lực
124/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1230 văn bản / 246 trang

Trang :