Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
632/TB/TU 07/01/2022 Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
09/CT/TU 30/11/2021 Chỉ thị số 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030
Còn hiệu lực
563/TB/TU 09/11/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
44/KH/TU 26/10/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế" trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
533/TB/TU 25/10/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 131 văn bản / 27 trang

Trang :