Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
84/ĐA-UBND 02/04/2015 Đề án tổ chức kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015).
Còn hiệu lực
1380/QĐ-UBND 01/04/2015 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn Thành phố năm 2015-2016.
Còn hiệu lực
78/KH-UBND 30/03/2015 Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
1333/QĐ-UBND 30/03/2015 Về việc phê duyệt văn kiện dự án "Chăm sóc tật khúc xạ học đường tại huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây" do tổ chức Hellen Keller International- Mỹ tài trợ.
Còn hiệu lực
79/KH-UBND 30/03/2015 Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2142 văn bản / 429 trang

Trang :